c o n t a c t / b i o

Stijn DemuynckIk ben drummer, gitarist, improvisator en componist. In het algemeen zie ik mezelf vooral als geluidskunstenaar die de dunne grens tussen klank en muziek aftast. Voor mij bestaat klank uit minstens 6 parameters. Klankkleur, dynamiek, ritme, metrum (tempo), harmonie en melodie. Door de parameters te bestuderen word ik me bewust van de enorme rijkdom aan mogelijkheden. 

Tijdens mijn onderzoek stel ik mij de vraag welke parameters beheers ik, welke prikkelen mijn aandacht en welke kan ik nog toevoegen. Ik denk hierbij aan tijd, opnametijd, moment van de dag, locatie van spelen, van opnemen, van luisteren, medemuzikanten en luisteraars. Ik kan meegezogen worden in de harmonie van een stuk, de oneindige combinaties van noten die ik gebruik om akkoorden of melodie├źn mee te bouwen. 


Ik beperk mij in dit onderzoek niet tot klanken die geproduceerd worden door conventionele instrumenten. Mijn residentie in de Koer en werk in de Krook zijn concrete voorbeelden van mijn experimentele benadering van klank in zijn omgeving. Zo heb ik in de Koer opnames gemaakt van geluiden die zich op de site bevonden. Daarna heb ik deze verwerkt tot een ge├»mproviseerd soloconcert en een soundwalk. In de Krook ben ik uitgegaan van het idee om een geluid op te nemen die een grote symbolische waarde heeft voor het gebouw in kwestie. Namelijk de weg die het boek bij het terugbrengen van de uitlener aflegt tot aan zijn vertrouwde plek ik het rek. Het plan is om deze opname te laten horen door de omroepspeakers van het gebouw. 


Ook performen is een onderdeel van mij werk als geluidskunstenaar. Eveneens deconstrueren we met mijn band Grundstein de diverse klankparameters tot een nieuw verhaal. Ook schrijf ik muziek voor diverse ensemble, van jazz trio tot symfonisch orkest, hierin zoek ik ruimte voor mijn artistiek onderzoek. 


Met mijn werk hoop ik de grens open te stellen tussen muziek en klank en de luisteraar uit te dagen hun verbeelding te gebruiken. Elke keer opnieuw nodig ik hen uit mee te gaan in een reis of verhaal.